Langecom - on Leadership - Management - Internet

In this blog I share my views on issues related to leadership/management and internet. My business deals with these issues - more info at www.langecom.com Thank you for visiting - please share your views - welcome back!

Thursday, October 08, 2009

Långa svansen finns på många ställen - vad gör DU av den?

Nu har "långa svansen" nått även rättskipandet.

Preskriptionstiden för mord avskaffas förmodligen. Internet,
datalagring, DNA-teknik mm -
samtliga fungerar mycket väl ihop med den "långa svansen" som bl a
beskrivits av
Chris Anderson - chefred på tidningen Wired - mycket läsvärd! www.wired.com

Svenska Dagbladet skriver om detta: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3619551.svd

Långt ut i svansen finns det Stort engagemang & låg kostnad - här
hjälper gärna dina kunder till!
I den korta delen av svansen finns lågt engagemang & hög kostnad - här
agerar media ofta!

Hur kan DU nyttja den "långa svansen"

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home