Langecom - on Leadership - Management - Internet

In this blog I share my views on issues related to leadership/management and internet. My business deals with these issues - more info at www.langecom.com Thank you for visiting - please share your views - welcome back!

Saturday, October 10, 2009

Om detta med synkronicitet

Teorin om synkronicitet (Jung m fl) är intressant men i mitt tycke
bygger den på några missuppfattningar om vår hjärna. Några av dessa är
perceptionsfilter, myten om tiden och illusionen om vår rationalitet.

1. Perceptionsfilter: vi upplever världen utanför oss genom starkt
selektiva filter. Man kan förenkla det och säga att "vi upplever det
vi förväntar oss att uppleva"

2. Myten om tiden: vi upplever att vi rationellt kan tala om när saker
sker - och vad som skett först och i vilken ordning ytterligare
händelser skett. Forskning visar att även detta är en illusion. Vi tar
ofta fel!

3. Illusionen om vår rationalitet: vi tror att vi är rationella
varelser som resonerar oss fram till hur saker och ting ligger till. I
själva verket kommer rationaliteten nästan alltid sist. Martin Ingvar,
hjärnforskare och neurolog på Karolinska Institutet uttryckte det så
här i det utmärkta programmet "Filosofiska rummet" i P1 för något år
sedan: Först ansamlar hjärnan kemikalier, därefter utlöses ett
fyrverkeri av känslor och signaler, först sent i processen når
signalerna hjärnbarken - där den rationella delen av vår hjärna skapar
en SANNOLIK förklaring till vad som skett. Märk väl - inte sann - utan
SANNOLIK. Det går att påvisa med rätt enkla experiment.

Så, vad blir kvar med bara dessa tre faktorer? Ja, det finns fler som
ställer till det för oss, men med dessa tre kan många upplevelser av
magisk, paranormal och religiösa mått förklaras.

Hur ser du på detta?

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home