Langecom - on Leadership - Management - Internet

In this blog I share my views on issues related to leadership/management and internet. My business deals with these issues - more info at www.langecom.com Thank you for visiting - please share your views - welcome back!

Sunday, November 15, 2009

Saltå Kvarn nominerad till European Excellence Award

Ett av de svenska företag som tidigt steg fram och visade mod
att prova det vi kallat "sociala medier" - men nu kanske mer "internet"
och möjligen "webb 2.0" var Saltå Kvarn.

Med sin i sammanhanget ringa storlek borde de ha mycket att vinna.
Men det sker inte gratis - det kräver en modig ledning. En ledning som

* VILL förstå sina kunder
* VILL ha en DIALOG - som innebär att kunden är företagets jämlike
* har en VD som är beredd att stå sårbar - som vi blir när vi öppnar oss

VD Johan Ununger utstrålar mycket av det vi gillar hos en ledare:
* förmåga att skapa ett bärkraftigt företag
* förmåga att lyssna och lära av omgivningen
* mod att styra - och ta konsekvenserna när inte alla tycker lika

Nomineringen är i mitt tycke MYCKET befogad:

http://saltakvarn.wordpress.com/2009/11/15/inte-vilken-blogg-som-helst/#comment-2008

vad tycker du?

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home